Over ons

slide

 

 

 

 

 

 

Activeringscentrum de Magneet is een project met verschillende gezichten. Het is enkele jaren geleden opgestart door de gemeente Rheden. Door het verlenen van diensten en het aanbieden van activiteiten streven wij verschillende doelen na. Het verbeteren van de leefbaarheid in uw- en onze directe woonomgeving. Ook zijn we actief op het gebied van de samen- en zelfredzaamheid in de gemeente Rheden. Een belangrijk doel is ook de arbeidsre-integratie van uitkeringsgerechtigden uit onze gemeente. Het mooie is, dat deze doelen prima te combineren zijn. Onze klanten zijn vaak enorm geholpen door onze inzet. Aan de andere kant doen onze medewerkers zo, op een leuke en nuttige manier relevante werkervaring op.

Betalen voor diensten

We brengen geen arbeidskosten in rekening, omdat onze medewerkers op vrijwillige basis, met behoud van uitkering werken. Het is wel mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven voor de fooienpot van Activeringscentrum de Magneet. Dit wordt zeer gewaardeerd en hiervan wordt jaarlijks iets leuks georganiseerd voor de deelnemers.

Verdringing

Aangezien wij werken met niet betaalde krachten en geen arbeidsloon in rekening brengen, kunnen onze medewerkers de gewenste klussen kostenloos uitvoeren. Wij willen echter niet, door oneerlijke concurrentie, werk uit handen nemen van ondernemers. Daarom letten wij er zeer goed op, dat wij alleen klussen doen die anders niet uitbesteed zouden worden aan een klussenbedrijf, tuinman of naaister. Mensen die voldoende financiële middelen hebben, kunnen geen gebruik maken van onze diensten.

Samenwerking met partners

We zoeken zoveel mogelijk samenwerking met andere instellingen, organisaties en bedrijven. Zo krijgen we voor ons trainingstraject ‘Schoonmaken is een vak’ ondersteuning en schoonmaakspullen van schoonmaakbedrijf Argo. Daarnaast wisselen we veel ervaringen uit met Siza. Ook met andere vrijwilligersorganisaties met een sociaal maatschappelijke achtergrond zoeken wij samenwerking.